Dolors Cerdà Vila

Guitarrista

Titulació LTCL en Guitarra Clàssica al Trinity College de London.