A més de tots els conceptes teòrics que inclouen els 6 nivells en què està estructurada l’assignatura, pots obtar a especialitzar-te en diferents estils: Jazz, Blues, Country, Rock i Música Afrollatina

Interpretació de partitures, improvisació, acompanyament, tècnica, aplicació de l’harmonia, etc.

A classe de cant treballem la tècnica vocal per a què puguis cantar el repertori que sigui més adient pel teu tipus de veu.

És l’assignatura en que es treballa tot el que es necessari per a la interpretació de partitures, educació de l’oïda i teoria de la música.

Amb la Guitarra Clàssica podem tocar tot tipus de música. Des de la barroca (Bach, Telemann, etc.) fins a la contemporània (Villalobos, Rodrigo, etc.).

Podem començar a tocar el piano a partir dels cinc anys i sense límit d’edat. Les classes poden ser individuals o bé col·lectives

Les classes de violoncel poden ser individuals o col·lectives. La durada depèn del nivell i de l’edat.

El programa de saxo inclou els coneixements tècnics necessaris per a conèixer el funcionament de l’instrument, tècniques d’embocament, canyes, broquets, respiració diafragmàtica, etc.

Les classes de flauta i clarinet són individuals i estan orientades segons els objectius i dedicació per part de l’alumne.

Treballem la tècnica vocal. Líric, melòdic, modern, …