Professors

Us presentem als professors de Ritme i So!

Imma - Recepcion

Imma Sala Gaudier – Fundadora de la Escola i Professora de Piano i Veu

Dolors - Sala Guitarra

Dolors Cerdà – Fundadora de la Escola i Professora de Guitarra Clássica

Judit - Con violin

Judit Casas – Professora de Violí, Piano i Iniciació Musical

Stan - con violin

Stanislav Stepanek – Professor de Violí

Luismi

Luis Sánchez – Professor de Saxo, Flauta i Clarinet

Gabriel

Gabriel Davila – Professor de Música Moderna

Elvira - Con cello

Elvira Barnadas – Professora de Violoncel

Joan

Joan Solà – Professor de Saxo

Mercedes

Mercedes Biel – Professora de Castanyoles

Manel

Manel Musso Camps – Professor de Guitarra Moderna

Miguel

Miguel Valderrama – Professor de Guitarra Moderna