Ritmeiso.Cat » Trompeta

Trompeta

 

El programa de trompeta inclou totes els coneixements tècnics necessaris per a conèixer el funcionament de la trompeta, a corneta i el fliscorn, tots ells de la família del vent metall.
Un cop adquirit un nivell elemental s’intentarà que entre els diferents alumnes de l’escola es puguin crear grups d’estudi per a poder tocar en diferents formacions o combos (duets, trios, quartets, quintets, etc).
Depenent de les necessitats i gustos musicals de l’alumne, treballarem obres o melodies de diferents estils: Jazz, Pop-Rock, Clàssic, etc.