Percussió


 

L’alumne aconseguirà un coneixement tècnic i del llenguatge dels diferents instruments de la percussió anomenada llatina (congues, bongó, maraques, timbal i clave, entre d’altres), però també instruments brasilers (pandeiro, tamborim, triangle…) i de diversos orígens com el djembé o el cajón. La prioritat és que l’alumne conegui aspectos tècnics bàsics dels diversos instruments i sobretot que conegui el llenguatge genèric de la percussió.
El sistema de treball varia si les classes són individuals o col·lectives:
Classes individuals: s’aprofundeix més en els aspectes tècnics dels instruments, treballant-los un per un.
Classes col·lectives: Es treballa més en el coneixement del llenguatge, ja que el fet de ser diversos alumnes facilita que es puguin reproduir les diferents formacions tradicionals, com el bongó, conga i timbal, o diferents instruments brasilers per tocar samba.