Saxo


 

El programa de saxo inclou els coneixements tècnics necessaris per a conèixer el funcionament de l’instrument, tècniques d’embocament, canyes, broquets, respiració diafragmàtica, etc. i que serveixen per a tocar qualsevol component de la família dels saxos (baríton, tenor, alt i soprano).
El Saxo és un instrument essencial per a la pràctica de la música moderna. En aquest sentit, el seu domini resulta imprescindible per a la pràctica. La improvisació serà vital per a desenvolupar la creativitat i el domini del llenguatge musical.
L’alumnat disposa de dues vies pedagògiques:
Jazz i música moderna: Es dedica especial atenció al coneixement i comprensió d’escales i arpegis, i la relació d’aquests amb l’harmonia. La improvisació és el fil conductor per a desenvolupar la creativitat i el domini del llenguatge musical.