Llenguatge Musical

 

És l’assignatura en que es treballa tot el que es necessari per a la interpretació de partitures, educació de l’oïda i teoria de la música.

Pels més petits utilitzem el joc com a eina d’aprenentatge i busquem l’aspecte pràctic per assolir els conceptes teòrics. El ritme es treballa amb instruments de percussió. Els alumnes que volen seguir el programa oficial d’estudis poden cursar altres assignatures com cant coral i harmonia.