“Fi de curs 2015-2016”

Els petits violinistes al concert de fi de curs